Biblioteca

En aquest apartat podràs trobar documents relacionats amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears i amb diversos aspectes de la professió periodística. 

Es tracta d’una zona en la qual l’afiliat pot consultar documents d’interès, entre els quals s’inclouen els estatuts fundacionals de l’SPIB, on es regula la convocatòria de les assemblees anuals, els congressos i es desgrana el funcionament del Sindicat i dels diferents òrgans de gestió. 

La biblioteca també inclou la possibilitat de consultar, mitjançant diversos enllaços, els convenis col·lectius de diverses empreses de el sector o els estatuts de redacció de les principals corporacions periodístiques del país. 

En aquesta secció també podràs fer una ullada als diferents informes i enquestes que l’SPIB ha realitzat en els últims anys, relatius a la situació dels treballadors en els mitjans de comunicació de les Illes. 

A més s’hi inclouen les sentències judicials que afecten els treballadors del sector, així com les noves normatives que es van aprovant i que afecten l’exercici de la feina dels periodistes.