FAQ

FAQ

A diferència d’una altra mena d’organitzacions com associacions i col·legis professionals, un sindicat és una entitat legalment habilitada per a exercir la representació dels treballadors davant les empreses en l’àmbit laboral, que pot promoure eleccions als comitès d’empresa o impulsar el nomenament de delegats que representin els treballadors. Les empreses tenen obligacions d’informació i consulta amb aquests representants.

L’SPIB és una organització especialitzada en la defensa dels interessos dels treballadors de la comunicació, l’executiva de la qual està formada per professionals dels mitjans que tenen coneixement directe de la realitat del sector. 

Estam segurs que tots els professionals dels mitjans periodístics i de la comunicació d’institucions i empreses coneixen algun dels membres de la nostra executiva i, per tant, poden adreçar-se a nosaltres amb la confiança que sabrem entendre els seus problemes. En un gran sindicat generalista només seràs un número.

El principal avantatge de ser de l’SPIB és disposar d’assessorament legal gratuït i de poder accedir a un advocat en cas que tinguis un conflicte, personal o col·lectiu, amb la teva empresa.

També estem treballant per a oferir als nostres afiliats cursos de formació i fins i tot descomptes en diferents serveis.

Els afiliats disposen d’un carnet que acredita que són treballadors dels mitjans de comunicació i a través d’aquest mateix web podran descarregar-se un certificat actualitzat que els servirà per a demostrar la seva condició professional.