FeSP

La FeSP és la Federació de Sindicats de Periodistes, organització de la qual forma part l’SPIB. Va néixer el 2001 per a integrar els sindicats independents de treballadors de la informació de les diferents comunitats autònomes i per a representar els professionals de la informació en els territoris que no disposin de sindicats adherits a aquesta organització. Els sindicats integrats en la FeSP representen els treballadors de la informació en totes les seves variants.

Als estatuts dels sindicats de la FeSP s’assenyala que les persones que ostentin càrrecs amb capacitat sobre la contractació i/o l’acomiadament de treballadors quedaran exclosos d’afiliació. Passa el mateix amb els integrants dels consells d’administració de les empreses periodístiques.

A més de l’SPIB, aquests són els sindicats adherits a la FeSP: