Igualtat i conciliació

Igualtat i conciliació

La nostra agenda de treball té dues prioritats: la lluita per la igualtat de gènere i fomentar l’equilibri entre les obligacions familiars i professionals dels treballadors de la informació.

L’enquesta que va fer l’SPIB l’any 2018 va posar de manifest que la precarietat i la bretxa salarial són majors entre les dones, que també denuncien haver sofert assetjament laboral (43,05 %), i discriminació sexual (32 %). A més, el 12 % de les enquestades afirma haver sofert assetjament sexual.

Són les dones les que assumeixen majoritàriament la responsabilitat de la cura dels fills o familiars a seu càrrec, per la qual cosa es veuen obligades a treballar menys hores, a passar més temps en tasques no remunerades, a renunciar a promocions en el treball, o a abandonar per complet el periodisme. Elles són, per tant, objecte d’atenció prioritària.

Els nostres objectius són:

  • Crear llocs de treball més inclusius i lliures de discriminació per raó de gènere.
  • Lluitar contra les situacions d’assetjament laboral i sexual en el treball, així com contra la violència i fustigació, especialment en xarxes, que pateixen els i les periodistes. 
  • Reduir la precarietat en les condicions de treball i la bretxa salarial que sofreixen les dones periodistes, i que afecta no només la seva vida laboral sinó també a la seva jubilació.
  • Promoure mesures per fer efectiu el dret a un equilibri entre les obligacions familiars i professionals dels treballadors de la informació, especialment de les dones.
  • Promoure la presència i participació de les dones periodistes en els comitès d’empresa i altres àmbits de negociació i decisió.
  • Promoure una representació de gènere justa en els mitjans de comunicació, allunyada d’estereotips, llenguatge sexista i atribució de la culpa a les víctimes.

 

Si vols fer una consulta o denunciar una situació de discriminació, contacta amb nosaltres