Organigrama de la Junta

Organigrama de la Junta

L’Executiva de l’SPIB, renovada en el Congrés celebrat el 24 d’octubre de 2020, està formada per:

Urko Urbieta

Secretari general

Neus Benítez

Secretària de comptes

Tomás Andújar

Secretari d'organització

María Amengual

Vocal

Xarxes i comunicats

Lucía Bohórquez

Vocal

Afiliació

Victoria Campins

Vocal

Comunicació interna

Eva Diz

Vocal

Formació

Manuel Ferrera

Vocal

Part Forana

Víctor Malagón

Vocal

Assessoria jurídica

Carmen Morales

Vocal

Fesp

Marcos Ollés

Vocal

Acció sindical

Yolanda Serrano

Vocal

Igualtat i conciliació