Suport legal

Suport legal

El sindicat ofereix als seus afiliats assessoria legal a través del bufet Marimón Asociados. S’hi inclouen consultes gratuïtes, avantatges si cal portar el conflicte als tribunals i un suport especial als delegats sindicals i als comitès d’empresa en els quals està representat l’SPIB. Les consultes més freqüents que s’estan rebent tenen a veure amb:

Estabilitat laboral

Quan un contracte indefinit passa a ser fix.

Subcontractació de serveis

Quines condicions ha de tenir el treballador d'una subcontracta?

Acomiadaments i expedients de regulació d'ocupació

Temporals o no.

Propietat intel·lectual