Comissió de Garanties

Comissió de Garanties

L’SPIB compta amb una Comissió de Garanties encarregada de dirimir les queixes i recursos que puguin plantejar els afiliats que considerin vulnerats els seus drets per actuacions de l’Executiva o l’Assemblea. Poden recórrer a aquest òrgan quan entenguin que algun afiliat ha vulnerat els principis de l’Estatut o ha incomplit acords del Congrés.

Actualment formen la Comissió de Garanties:

Jaume Oliver

Periodista

Juanjo Suñer

Periodista

Joan Manuel Zaldívar

Periodista