El Sindicat

El Sindicat

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears(SPIB) és una agrupació professional independent que defensa els drets laborals de tots els treballadors de l’arxipèlag que participen en els processos d’elaboració de continguts informatius dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, agències i gabinets de premsa.

Segons es recull en els seus estatuts, són finalitats del sindicat preservar el dret a la informació dels ciutadans, representar, defensar i reivindicar els interessos laborals, econòmics, professionals, socials i culturals dels seus afiliats, fomentar la unitat del col·lectiu i prestar serveis als treballadors de la comunicació.

Des de la seva creació l’any 2000, l’SPIB ha aconseguit tenir presència i ser decisiu als comitès d’empresa dels principals mitjans de comunicació de les Illes i té afiliats de tots els àmbits del sector, tant públics com privats.

Som un sindicat modest, que es finança exclusivament amb les quotes dels afiliats. Posam per damunt  de qualsevol altra consideració la defensa de la dignitat laboral dels periodistes i del dret de la ciutadania a la informació lliure i plural, al marge de partidismes. 

Estam convençuts que tots els professionals de la comunicació, malgrat la seva diversitat, estan d’acord amb aquests principis i propugnam la unitat al voltant d’ells com la millor eina per a defensar-los.