APIB i SPIB exigeixen a Educació i Universitats la reincorporació de periodistes titulats per impartir llengües i suport sociolingüístic a Secundària

Facebook
Twitter
LinkedIn

L’Associació de Periodistes (APIB) i el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), amb el suport de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), exigeixen a las Conselleries d’Educació i Formació Professional, i de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la reincorporació dels titulats en Periodisme a les llistes per impartir llengües, literatura i com a professors de reforç en l‘àmbit sociolingüístic a Secundària en centres públics i concertats. Ambdues organitzacions professionals consideren que els periodistes llicenciats o graduats tenen capacitació acreditada, i així queda demostrat en haver impartit docència durant anys a les Balears fins al present curs, fins i tot com a suport en l’àrea de Ciències i Tecnologia. Els periodistes afectats no van ser informats per part d’Educació, sinò que se’ls va excloure sense avís previ de les llistes d’interins per al curs actual; i se’ls nega el reconeixement de la titulació com a especialitat que dona accés a docència en l’àrea sociolingüística. 

La Conselleria d’Educació justifica el vet als periodistes docents a partir d’un informe de 2018 de la Direcció General de Política Universitària, que decidí suprimir Periodisme de la llista de titulacions amb capacitació per impartir llengua castellana als centres públics d’ensenyament no universitari (annex 4). El citat informe responia a una consulta concreta, però justificava l’exclusió de tots els titulats analitzant un pla d’estudis del qual no especificava la universitat de procedència. APIB i SPIB, com a organitzacions professionals, consideren que els titulats en Periodisme tenen la formació necessària vinculada a l’especialitat requerida, tal i com s’ha remès per escrit en diverses ocasions a la Conselleria d’Educació. De fet, APIB ha mantingut diverses reunions amb el conseller Martí March i la directora general de Personal Docent des de febrer de 2022, però s’han ignorat totes les peticions per part d’Educació, que ara responsabilitza del tema a Universitats. Les conselleries implicades no es posen d’acord en quina ha de resoldre i es passen l’assumpte d’una a un altra. 

En altres comunitats autònomes sí es permet als graduats en Periodisme impartir matèries de l’àmbit lingüístic o de ciències socials a Secundària. Es el cas de Catalunya, on tots els titulats en Periodisme poden impartir Llengua i Literatura Castellana (si tenen el Màster de Formació del Professorat en Llengua Castellana) i Llengua i Literatura Catalana (si tenen el Màster de Professorat en Llengua Catalana), que al mateix temps donen accés a impartir suport a l’Àrea Lingüística. A més, a Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana els periodistes poden impartir “Processos i Productes d’Arts Gràfiques” i “Producció d’Arts Gràfiques”, assignatures que donen accés a impartir suport a l’Àrea de Ciències i Tecnologia. Volem així mateix denunciar que s’hagi permès als titulats en Periodisme cursar durant anys el Màster en Formació del Professorat -amb especialitat en llengua espanyola o catalana, literatura, filosofia o història- a la UIB, fins i tot fent pràctiques a centres educatius, per a després no poder impartir classe en cap d’aquestes matèries, ni tan sols en nivells d’exigència acadèmica menor, el que sí es permet a altres titulats.  

Contacte:

[email protected] 

[email protected]