Manual bàsic per l’ús de Linkedin

La formació continua és una eina bàsica per qualsevol professional que vulgui mantenir-se al dia i millorar les seves habilitats, especialment quan l’escenari actual de mitjans de comunicació i sortides laborals exigeixen una actualització i adaptació constant a noves plataformes, canals i dispositius de treball. Des de l’SPIB sempre hem defensat la necessitat de que […]