Assumim que el periodisme sigui vocacional. Però no podem assumir que fer feina a un mitjà de comunicació no sigui una opció per poder guanyar-se la vida amb dignitat. Quan els membres de la gestora de l’SPIB vàrem emprendre la tasca d’impulsar el sindicat, tenguérem clar que el primer que calia fer era saber com estàvem. D’aquí neix aquesta enquesta en què han participat 299 professionals dels mitjans de les Balears. Els volem agrair les seves respostes. Gràcies a elles, tenim una imatge clara de qui som. Aquesta fotografia confirma quasi totes les nostres pors.

Som un col·lectiu ampli i divers, amb una funció clau per a la societat i una preparació a l’alçada d’aquesta tasca: un 80 per cent de nosaltres té una llicenciatura o formació fins i tot superior. Tot i això, dos terços cobren manco de 1.600 euros mensuals. Cobram poc, però feim feina com a muls. Dos terços dels professionals dels mitjans excedeixen la jornada laboral per la qual estan contractats i un 75 % fa més de vuit hores al dia. Hores extra? Només el 5 % les cobra. En aquesta situació general s’hi sumen tendències que es fan més evidents any rere any: el nombre de treballadors autònoms o que té un contracte d’obra i servei creix fins a ser gairebé un 30 %. Un de cada cinc ja està pluriempleat. La precarietat s’estén i de forma molt especial afecta la televisió i els fotògrafs de premsa escrita. En aquesta situació, apareixen realitats com les pressions per publicar una determinada informació de determinada manera: un 28 per cent dels professionals les ha sofert. L’assetjament laboral ha afectat més d’un terç de tots nosaltres.

L’enquesta ha volgut prestar una especial atenció a la situació de les dones periodistes i posa de manifest que, en aquest sector, també hi ha bretxes a salvar. A més a més, reflecteix una seriosa preocupació per la qualitat de la informació que oferim a la ciutadania. Les males condicions laborals tenen el seu correlat en una pèrdua de rigor. La percepció externa sobre la professió empitjora i les condicions laborals tenen molt a veure amb aquest deteriorament, encara que no en siguin la causa exclusiva.

A les pàgines següents hi ha un desglossament d’aquestes dades. El desafiament que compartim és que, si d’aquí a un temps es repeteixen aquestes preguntes, els resultats siguin millors.

Veure els resultats de l’enquesta.