#defenselperiodisme
És un moment crucial per al futur del sector de la comunicació.
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) t’ofereix:
– Assessorament en conflictes laborals, individuals o col·lectius.
– Suport jurídic.
– Defensa dels drets dels periodistes i de la llibertat d’informació.
– Un carnet que t’acredita com a professional de la comunicació.
– Ofertes de formació.
– Presència als comitès d’empresa i als fòrums del sector.

 

#defiendoelperiodismo
Es un momento crucial para el futuro del sector de la comunicación.
El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) te ofrece:
Asesoramiento en conflictos laborales, individuales o colectivos.
Apoyo jurídico.
Defensa de los derechos de los periodistas y de la libertad de información.
Un carné que te acredita como profesional de la comunicación.
Ofertas de formación.
Presencia en los comités de empresa y en los foros del sector.