Informació sobre el cobrament de quotes d’afiliats a l’SPIB

Facebook
Twitter
LinkedIn

Haureu advertit que des de setembre no hem cobrat la quota d’afiliat del SPIB. Al desembre tocava l’última de l’any, però per un problema amb la banca en línia de CaixaBank no hem pogut fer-la efectiva fins a aquesta mateixa setmana.

Us recordem que, en el moment de fer la declaració de la renda de 2021, i a l’efecte de beneficiar-vos de la reducció fiscal, haureu de sumar 2 quotes de l’any passat. També volem avisar-vos, perquè no us estranyeu, que la primera quota del SPIB de 2022, que havia de passar-se el mes de març, es cobrarà en abril. La següent passarà a tramitar-se el mes de juliol.

Salutacions cordials,

Urko Urbieta