La FeSP rebutja els requisits exigits per la LFP als i les fotoperiodistes ‘freelance’

Facebook
Twitter
LinkedIn

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha dirigit una carta al president de la Lliga de Futbol Professional (LFP), Javier Tebas Medrano, en la qual li trasllada el rebuig d’aquesta organització sindical i dels i les fotoperiodistes freelance als nous requisits que exigeix a aquests professionals per concedir-los l’acreditació per treballar en els estadis on es juguen els partits. Segons el Procediment de sol·licitud d’acreditacions 2018/19 que la LFP ha publicat, els exigeix una pòlissa de responsabilitat civil i també que presentin mensualment els comprovants d’haver pagat les seves quotes d’autònoms a la Seguretat Social.

Per donar-los l’acreditació que els permeti accedir als camps de futbol la LFP els demana, entre altres requisits, «estar en possessió d’una assegurança de responsabilitat civil professional i general amb cobertura mínima de 300.000 euros». El secretari general de la FeSP, Agustín Yanel, explica en la carta: «No veiem justificat que els exigeixin aquest requisit, sense explicar els tipus de danys que ha de cobrir, quines contingències podrien succeir o per què s’introdueix ara aquesta exigència i per què és d’una quantia tan elevada».

«Tampoc compartim que es demani aquesta garantia a les empreses de comunicació, però no som els seus representants. Ens sembla absolutament desproporcionat que s’exigeixi el mateix a una empresa que a un/a fotoperiodista que no pertany a la seva plantilla» afegeix.

En la carta s’assenyala que la LFP «no és una institució que tingui atribuïdes competències per controlar si els professionals de la informació compleixen les seves obligacions amb les administracions públiques. Tampoc compartim que els exigeixin presentar aquests comprovants entre els dies 1 i 5 de cada mes. Precisament per la seva condició de freelances, aquest termini és inusualment curt per fer aquest tràmit perquè sovint, per circumstàncies de tot tipus, hi haurà companys i companyes que no podran fer-ho en aquest breu període».

Finalment, la Federació de Sindicats de Periodistes recorda a la Lliga de Futbol Professional que els professionals de la informació són els encarregats de garantir el dret a la informació de la ciutadania i que «el deure les institucions públiques i privades és facilitar el seu treball informatiu i no posar-los obstacles, com es desprèn del reglament publicat per vostès». La FeSP s’ha posat a la disposició de la LFP per buscar solucions que no perjudiquin als i les fotoperiodistes i que siguin satisfactòries per a les dues les parts.