Manifest SOSPeriodisme

Facebook
Twitter
LinkedIn

#SOSPeriodisme

Conciutadà:

El periodisme és l’eina de la societat per garantir el teu dret constitucional a rebre informació lliure i veraç. La informació de qualitat, obtinguda, elaborada i transmesa amb criteris professionals, és essencial per mantenir i millorar els sistemes democràtics.

El periodisme el fan treballadors, no només periodistes sinò tots els que participen en els processos que converteixen en notícies fets rellevants per a la societat. Les condicions en què exerceixen les seves funcions aquests treballadors són determinants perquè estiguis ben informat i, per tant, la precarietat en el periodisme minva els teus drets i deteriora la democràcia.

En els darrers anys, els mitjans de comunicació han patit grans transformacions, algunes degudes als canvis en els hàbits de consum de la informació per la irrupció d’internet i d’altres per la pròpia deriva d’empreses i institucions. El resultat ha estat una constant degradació en forma de pèrdua de poder adquisitiu, inestabilitat i fragilitat del treball en els mitjans privats, més atenuada, tot i que també present, en els públics. La crisi del 2008 i la del coronavirus han accelerat i accentuat aquesta decadència. Moltes empreses han reduït les plantilles, han externalitzat serveis a costa del salari dels treballadors i han generalitzat l’ús de falsos autònoms. Diaris, ràdios, televisions i webs de notícies, que tantes vegades donen veu a les demandes de col•lectius maltractats, silencien les seves pròpies misèries. Els treballadors de molts mitjans han estat els únics considerats essencials durant l’estat d’alarma que han fet la seva tasca estant en ERTO. Cada cop que tanca un diari o una revista, que s’apaga una emissora, es perd pluralitat i s’empobreix el periodisme. Si el diari que no llegeixes deixa d’imprimir-se, el que llegeixes esdevindrà pitjor.

Ens adreçam directament a tu, conciutadà, per a demanar-te que reflexionis sobre aquesta situació alarmant i ens ajudis a reivindicar els nostres drets laborals perquè amb el seu deteriorament tota la societat hi perd. La nostra precarietat és la teva desinformació.

Aquest divendres volem fer-nos sentir amb el lema SOSPeriodisme per defensar els molts companys directament amenaçats amb la desocupació, reclamar millors condicions de feina per a tots, exigir a les empreses respecte pels seus treballadors i per la funció social que exerceixen i instar els polítics a protegir el periodisme lliure i professional com a valor primordial de la democràcia.

Palma, 11 de desembre de 2020